sprostowanie dotyczące zapytań cenowych zamieszczonych w dn. 28.11.2019


W związku z pytaniami dotyczącymi błędu w „formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do zapytań na zakup:

– art. spożywczych

– mięs i wędlin

– mrożonek

– pieczywa

informujemy, że błąd został usunięty. Zamienione zostało sformułowanie „Kryterium nr 3 – termin dostawy miału” na „Kryterium nr 3 – termin dostawy”

Poniżej zamieszczamy poprawione formularze:

– załącznik nr 2 – art. spożywcze

– załącznik nr 2 – mięsa i wędliny

– załącznik nr 2 – mrożonki

– załącznik nr 2 – pieczywo

Informujemy również, że w związku z tym, iż błąd nie miał wpływy na sposób przygotowania oferty, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Natomiast w zapytaniu ofertowym na zakup:

– warzyw i owoców

zostały poprawione dwa błędy w formularzu oferty. Zamienione zostały następujące sformułowania:

– „Kryterium nr 3 – termin dostawy miału” na „Kryterium nr 3 – termin dostawy” oraz

– „1) termin wykonania zamówienia 01.01.2020 – 31.12.2020” na „1) termin wykonania zamówienia 01.01.2020 – 31.03.2020”

Poniżej zamieszczamy poprawiony formularz:

– załącznik nr 2 – owoce i warzywa

 

w związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 16.12.2019 do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2019 o godz. 13.15.