wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb95)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

  • Stacja Paliw BP, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
    1. cena: 20454,50 zł tj: 85 pkt
    2. termin płatności: 30                            tj: 5 pkt
    3. upust cenowy: 0,05             tj:10 pkt
    4. razem: 100 pkt

 

 

  • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Stacja Paliw BP, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno