wyniki zapytania ofertowego na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 10015,29 zł tj: 90 pkt
  2. termin płatności: 60             tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 0             tj: 5 pkt
  4. razem: 100 pkt
 • DABEX – BYDGOSZCZ SP. ZO.O. Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
  1. cena: 12832,84 zł tj:70,24 pkt
  2. termin płatności: 30 tj: 2,5 pkt
  3. termin dostawy: 1-2 tj: 2 pkt
  4. razem: 74,74 pkt
 • „Tuden” sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń
  1. cena: 10740,12 zł tj:83,93 pkt
  2. termin płatności: 14 tj: 1,17 pkt
  3. termin dostawy: 1-2 tj: 2 pkt
  4. razem: 87,09pkt
 • LOGOS, ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. cena: 10828,55 zł tj: 83,24 pkt
  2. termin płatności: 60             tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 0 tj: 5 pkt
  4. razem: 93,24 pkt

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz