wyniki zapytania ofertowego na zakup miału


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • „WĘGLOPASZ” SP. Z O.O., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. cena: 348,09 zł tj: 93,99pkt
  2. termin płatności: 150             tj: 3,89pkt
  3. razem: 97,88 pkt
 • W. ATEX sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice
  1. cena: 418,20 zł tj: 78,24 pkt
  2. termin płatności: 30             tj: 0,78pkt
  3. razem: 79,01pkt
 • „NINAX” Anna Zduńska, ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice
  1. cena: 355,47 zł tj: 92,04 pkt
  2. termin płatności: 45 tj: 1,17 pkt
  3. razem: 93,21 pkt
 • FACTUM, UL. Zygmunta Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz
  1. cena: 433,58 zł tj: 75,46 pkt
  2. termin płatności: 61 tj: 1,58 pkt
  3. razem: 77,04 pkt
 • Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda
  1. cena: 344,40 zł tj:95 pkt
  2. termin płatności: 193 tj: 5 pkt
  3. razem: 100 pkt
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mieczysław Bochnia, ul. Młodości 27, 42-200 Częstochowa
  1. cena: 528,90 zł tj:61,86 pkt
  2. termin płatności: 45 tj: 1,17 pkt
  3. razem: 63,03 pkt
 • Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha sp. j., ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń
  1. cena: 391,14 zł tj:83,65 pkt
  2. termin płatności: 60 tj: 1,55 pkt
  3. razem: 85,20pkt
 • Lachowicz Energy Partner sp. z o.o., ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin
  1. cena: 398,52 zł tj: 82,10 pkt
  2. termin płatności: 30 tj: 0,78 pkt
  3. razem: 82,88 pkt

 

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda