zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup artykułów spożywczych
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 90                            

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:

 

 • w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
 • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
 • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

 

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
l.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1 Pieprz mielony 20g szt 200
2 Majeranek 20g szt 50
3 Liść laurowy 12g szt 50
4 Ziele angielskie 20g szt 50
5 Gałka muszkatułowa 15g szt 20
6 Rozmaryn 10g szt 20
7 Bazylia 10g szt 20
8 Kminek 20g szt 30
9 Czosnek granulowany 20g szt 150
10 Pieprz ziołowy 20g szt 150
11 Papryka mielona słodka 20g szt 150
12 Zioła prowansalskie 10g szt 30
13 Tymianek 20g szt 30
14 Kwasek cytrynowy 20g szt 250
15 Mąka przenna typ 500 1kg kg 300
16 Ryż brązowy (4x100g) szt 375
17 Ryż paraboliczny (4x100g) szt 750
18 Herbata 90g granulowana szt 160
19 Kasza jęczmienna kg kg 250
20 Pieczywo WASA wieloziarniste 215g lub równoważny szt 100
21 Ocet winny 200ml szt 100
22 Olej kujawski 1l lub równoważny szt 500
23 Cukier kryształ 1kg szt 350
24 Sól morska z potasem i magnezem 350g szt 1200
25 Ketchup 900g (120g pomidorów na 100g produktu) np. Włocławek szt 60
26 Koncentrat pomidorowy 0,9kg np. Włocławek lub równoważny szt 200
27 Makaron świderek 500g Lubella lub równoważny szt 1200
28 Makaron muszelka 500g Lubella lub równoważny szt 600
29 Makaron nitka 500g Lubella lub równoważny szt 600
30 Makaron razowy  świderek 500g Lubella lub równoważny szt 200
31 Makaron zacierka 250g Lubella lub równoważny szt 160
32 Makaron łazanka 500g Lubella lub równoważny szt 600
33 Masło 82% tłuszczu 200g szt 5000
34 Ser twardy np. Edamski,Gouda, Salami kg kg 240
35 Twaróg kg kg 200
36 Twarożek homogenizowany 200g szt 1000
37 Miód pszczeli kg kg 12
38 Śmietana 12% 500ml szt 600
39 Płatki owsiane 500g szt 30
40 Kawa zbożowa kujawska 500g szt 40
41 Mleko 2% 1l l 1000
42 Jogurt naturalny 200g szt 500
43 Bułka tarta 500g szt 1000
44 Kakao Decomorreno 80g lub równoważny szt 100
45 Cukier waniliowy szt 90
46 Proszek do pieczenia szt 30
47 Soda oczyszczona szt 30
48 Smietana 18% l 100
49 Śmietana 30% l 20
50 Ryż długoziarnisty kg 150
51 Kasza gryczana kg 300
52 Drożdże kg 2
53 Cukier puder kg 3
54 Herbata miętowa szt 15
56 Sól peklowa kg 6
57 Śledzie marynowane kg 200
58 Pieprz kolorowy szt 30
59 Kasza manna kg 20
60 Przyprawa Curry szt 30
61 Oregano szt 30
62 Papryka ostra szt 60
63 Pieprz biały szt 10
64 Galaretka owocowa szt 30
65 Żurawina szt 30
66 Rodzynki szt 30
67 Makaron rosołowy kg 300
68 Jogurt 0%cukru szt 1200
69 Wafle ryżowe szt 100

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2019r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup artykułów spożywczych. Nie otwierać do dnia 12.12.2019r. godz. 12.15”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 • Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178
 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3