Nasi absolwenci stypendystami


331 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmnie uroczyście wręczono listy gratulacyjne szczególnie uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie powiatu chełmińskiego.  Cieszymy się niezmiernie, że w tym zacnym gronie znalazło się również dwoje naszych byłych uczniów, ubiegłorocznych absolwentów: Marcin Pieńczewski, student Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Oliwia Wiśniewska, studentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury. Zarząd Powiatu Chełmińskiego przyznał im w roku akademickim 2019/2020 stypendium  studenckie, w kwocie po 300 zł miesięcznie. Listy gratulacyjne studentom wręczyli: Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Błażejewicz, Członek Zarządu Powiatu Damian Kołodziejek oraz w imieniu Banku Spółdzielczego w Brodnicy –  Dyrektor Oddziału  w Świeciu p. Izabela Seehaber. Gratulujemy i życzymy sukcesów na studiach.

12