Informacja dotycząca zmiany nazwy szkoły


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im.Ignacego Łyskowskiego w Grubnie otrzymuje nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie

na podstawie Uchwały nr VIII/62/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29.10.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy szkoły – wszystkie pozostałe dane, min. NIP,  numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian.

uchwała RPCH w sprawie zmiany nazwy szkoły