Zbrodnia pomorska 1939


IMG_20191023_113458Nasza młodzież wzięła w zeszłym tygodniu udział w wykładzie pt. „Zbrodnia pomorska” prowadzonym przez dr. Tomasza Cerana z Delegatury IPN w Bydgoszczy. Prelegent wygłosił swój wykład w ramach Akademii Niepodległości, jednocześnie promując Tekę IPN pt. „Zbrodnia pomorska” i edukacyjny portal historyczny pod tym samym tytułem. Pan Ceran podkreślił wagę terminu będącego tytułem wykładu i dodał, że od niedawna jest on elementem polskiej historiografii. Zdaniem historyka zbrodnie niemieckie na Pomorzu traktowane były w ostatnich latach trochę drugoplanowo, ustępując miejsca badaniom nad zbrodniami komunistycznymi. Podkreślał konieczność przywrócenia zbiorowej pamięci tragicznych wydarzeń z jesieni 1939 r., gdy to oddziały Selbstschutzu, czyli tzw. samoobrony niemieckiej wymordowały na wspomnianym terenie około 30 tysięcy ludzi. Zbrodnie te były dokonane ze szczególnym okrucieństwem, co czyni je jego zdaniem podobnymi do zbrodni na Polakach dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu w 1943 r. Dr Ceran przypomniał również, że jednym z miejsc masowej kaźni były pobliskie Klamry, gdzie Niemcy mordowali mieszkańców Chełmna i powiatu chełmińskiego.

Piotr Sołtysiak

IMG_20191023_110304