Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup owoców i warzyw

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. HANDEL-PRODUKCJA-USŁUGI Zbigniew Cieślak, Kokocko 26, 86-260 Unisław
    1. 5475 zł brutto, tj: 90 pkt.
    2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
    3. Termin dostawy: więcej niż 1 dzień od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.
    4. Łączna ilość punktów: 95 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): HANDEL-PRODUKCJA-USŁUGI Zbigniew Cieślak, Kokocko 26, 86-260 UnisławSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.