REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”


 

 

Bez tytułu

 

 

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

 Lp. Typ zajęć Liczba przewidywanych miejsc w danym typie zajęć Razem  Określenie klasyz jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udziałw danym typie zajęć
dziewczęta chłopcy
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku
1. zajęcia specjalistyczne – kurs baristyczny 10 10 20 Technikum, ZSZ
kurs z eksploatacji i obsługi kombajnów zbożowych 0 40 40 Technikum, ZSZ
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik 5 55 60 Technikum
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu 20 5 25 Technikum
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa 25 15 40 Technikum
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 25 15 40 Technikum
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz 15 5 20 ZSZ
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10 15 25 Technikum
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztay przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik 0 30 30 Technikum
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 30 30 ZSZ
zajęcia praktyczne z dekoracji wielkoformatowych dla zawodu technik architektury krajobrazu 10 5 15 Technikum
zajęcia praktyczne z rysunku odręcznego i technik barwnych stosowanych w projektowaniu ogrodów dla zawodu technik architektury krajobrazu 10 5 15 Technikum
zajęcia praktyczne z kompozycji bukieciarsko-florystycznych dla zawodu technik architektury krajobrazu 10 5 15 Technikum
zajęcia praktyczne z urządzania i projektowania terenów zieleni dla zawodu technik architektury krajobrazu 10 5 15 Technikum
zajęcia barmańskie dla zawodu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych 12 18 30 Technikum
zajęcia praktyczne pt;”Protokół dyplomatyczny z kulturą savoir-vivre” dla zawodu technik hotelarstwa 10 5 15 Technikum
kurs organizacji imprez cateringowych dla zawodu technik hotelarstwa 10 5 15 Technikum
zajęcia praktyczne z organizacji usług gastronomicznych dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz 10 10 20 Technikum, ZSZ
zajęcia praktyczne z planowania i oceny żywienia dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz 10 10 20 Technikum, ZSZ
zajęcia praktyczne z tajnik gotowania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz 9 9 18 Technikum, ZSZ
zajęcia praktyczne z ABC sztuki kulinarnej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz 9 9 18 Technikum, ZSZ
zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 32 32 ZSZ
zajęcia praktyczne z programowania obwodów pneumatyki i elektropneumatyki dla zawodu technik mechatronik 0 30 30 Technikum
zajęcia praktyczne z programowania sterowników PLC SIMENS S7 1200 dla zawodu technik mechatronik 0 30 30 Technikum
zajęcia praktyczne z komputerowego wspomagania projektowania w CAD/CAM dla zawodu technik mechatronik 0 30 30 Technikum
zajęcia praktyczne z programowania robotów Lego Mindstrms dla zawodu technik mechatronik 0 30 30 Technikum
zajęcia praktyczne z montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10 15 25 Technikum
zajęcia praktyczne z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie rysunków technicznych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10 15 25 Technikum
Wizyty studyjne i edukacyjne w jednostkach prowadzących kształcenie zawodowe u pracodawców
1. szkolenie nowe trendy w cukiernictwie I stopnia 6 2 8 Technikum, ZSZ
szkolenie sous vide 6 2 8 Technikum, ZSZ
szkolenie przetwórstwo mięsne dla hoteli i restauracji 4 4 8 Technikum, ZSZ
szkolenie kuchnia śródziemnomorska 4 4 8 Technikum, ZSZ
szkolenie kuchnia francuska 4 4 8 Technikum, ZSZ
szkolenie carving  – tworzenie dekoracji z warzyw i owoców 7 1 8 Technikum, ZSZ
szkolenie czekolada – wprowadzenie do świata czekolady 5 3 8 Technikum, ZSZ
szkolenie kelner, barman II stopnia 3 5 8 Technikum, ZSZ
szkolenie Apulia (kuchnia włoska) 3 5 8 Technikum, ZSZ

 

  • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły, biuro koordynatora (biuro 21)
  • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 15.09.2017r.
  • Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 13.09.2017 r. uchwałą nr 247/2017 dostępnym w sekretariacie szkoły oraz biurze koordynatora (biuro 21)
  • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński