Pomoc zdrowotna dla nauczycieli


Uprzejmie informuję o możliwości uzyskania przez nauczycieli (w tym emerytów i rencistów) środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną. Proszę o złożenie wniosku w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 14.06.2019 r.

Dorota Żulewska