Rowerem przez historię


IMG_20190518_095910W ostatnią sobotę odbyła się wycieczka rowerowa, której celem oprócz dobrej zabawy, było poznanie historii pralokacji miasta Chełmna. Samo miasto otrzymało prawa miejskie 28 XII 1233 r. nadane przez mistrza zakonu krzyżackiego, Hemanna von Salza i mistrza krajowego Hermanna von Balka i należy do jednych z najstarszych grodów w naszym kraju. Prawo chełmińskie zostało odnowione po pożarze dokumentu w 1251 r. Pierwszym punktem  wyprawy była perła architektury sakralnej w Chełmnie, czyli kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany na przełomie XIII i XIV w. Z jego wieży mogliśmy podziwiać szachownicowy układ ulic, renesansowo-gotycki ratusz i dwie zachowane obecnie bramy wjazdowe do miasta: merseburską i grudziądzką. Następnie udaliśmy się na Górę Świętego Wawrzyńca, gdzie archeolodzy z UMK odkopali m.in.  fragmenty fundamentów, pochodzącej z początków XI w. wczesnoromańskiej bazyliki,o wymiarach 37×17 m, która w swym założeniu miała być prawdopodobnie ośrodkiem akcji chrystianizacyjnej Pomorza Wschodniego. Kolejnym etapem wędrówki była wieś Starogród z barokowym kościołem pod wezwaniem św. Barbary  i wzgórzem zamkowym, gdzie mistrz krajowy zakonu krzyżackiego, Hermann von Balk, zbudował najpierw drewniany, a później murowany zamek. Obydwie miejscowości były jednocześnie miejscami, gdzie były pierwsze lokacje Chełmna. Ze Starogrodu udaliśmy się nad Wisłę i wałem przeciwpowodziowym wróciliśmy do domu, po drodze przyglądając się dzielnicy Rybaki, gdzie przed przeniesieniem na tzw. wysoczyznę, znajdowało się miasto Chełmno.

Piotr Sołtysiak

IMG_20190518_112600IMG_20190518_110552

IMG_20190518_103702

IMG_20190518_095814