Informacja


Drodzy uczniowie i rodzice!

Dyrekcja Zespołu Szkół CKP w Grubnie informuje, że ulega zmianie termin wystawienia zagrożeń i ocen proponowanych w klasach 2 TH i 3 THR.

Termin ten zostaje przesunięty do dnia 10 maja do godz. 15:00.