zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” i „T”


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz prawo jazdy kategorii T dla uczniów technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu,  uczniów mechanika – operatora maszyn i urządzeń rolniczych oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w tych zawodach.

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tyś. euro oraz powoływania Komisji ds. zamówień publicznych.

 

  1. I.Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

NIP 875-11-79-593

Tel. 56 686 21 78

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 6 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 5 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm. ) oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

Umowa prawo jazdy nowa 2019

zapytanie ofertowe prawojazdy B, T nowe_2019