Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup ziemniaków


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno
    1. zł brutto, 2100,00 tj: 90 pkt.
    2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
    3. Termin dostawy: następnego dnia 2 pkt.
    4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno