Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – 1TAR


122 marca 2019 roku w sali konferencyjnej naszej szkoły odbyło się dwugodzinne szkolenie uczniów klasy 1 TAR w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie to miało miejsce  z inicjatywy Aleksandry Zawady, wychowawcy klasy, ponieważ chciała ona uświadomić swoich podopieczny jak ważne jest pomaganie innym. Przedstawiciel  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie – pan Karol Piórkowski – szczegółowo opowiedział uczniom o sytuacjach w jakich może być potrzebna pomoc oraz o tym jak jej udzielać. Był to nie tylko teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna wiedza. Osoba prowadząca szkolenie to doświadczony strażak, a zarazem ratownik medyczny. Na prośbę wychowawcy gość przybliżył również sytuacje z jakimi można mieć do czynienia w gospodarstwach rolnych.  Spotkanie miało na celu uświadomić młodzież jak istotne jest pomaganie, a także jakie kroki podejmować i w jaki sposób przestrzegać przepisów BHP, aby samemu uniknąć niebezpieczeństwa.

2 4