Uczniowie w roli przedsiębiorców


20 marca 2019 r. odbyła się XVI edycja  Dnia Przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dzięki udziałowi w programie nasi uczniowie spędzili jeden dzień w wybranym miejscu pracy. Umożliwiło im to weryfikację swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Ponadto mogli doświadczyć jakie są związki pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, a także zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą. Z naszej szkoły w programie wzięło udział 36 uczniów. Odbyli praktyki w 12 firmach i instytucjach, mi.in były to: Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie, Jednostka Wojskowa 3136 w Chełmnie, Agro-Sieć Maszyny w Chełmnie, Gorzelnia Rolnicza w Krąplewicach, Gospodarstwo rolne w Gzinie, Nadleśnictwo Osie, Przychodnia Weterynaryjna w Chełmnie i Kijewie Królewskim, Usługi Rolnicze-Handel w Unisławiu, Chełmiński VR BOX. Dzień ten okazał  się pełen wrażeń.

1 235 67 8 9