Spotkania z ciekawymi zawodami 2019


61911_bW bieżącym roku Spotkanie z ciekawymi zawodami po raz pierwszy trwało dwa dni. Wiązało się to z tym, że naszą szkołę w dniach od 7 do 8 marca odwiedziło prawie 500 osób. Młodych ludzi z pobliskich szkół, którzy być może we wrześniu staną się częścią szkoły z Grubna. Oferta edukacyjna jest bardzo szeroka i ciekawa, stąd gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych mogli wziąć udział w wielu różnych zajęciach, promujących i przybliżających dany kierunek. I tak mogli oni poznać kilka tajników następujących zawodów: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik hotelarstwa, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych,  kucharz, cukiernik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Działo się bardzo wiele, przy pomocy naszych uczniów goście mogli się zmierzyć z różnymi zadaniami i wykazać swoim talentem, pomysłowością czy też nabrać pewności co ich interesuje i z czym chcą wiązać swoją przyszłość. Spotkanie jak zawsze uważamy za udane, w tym roku odbywało się pod patronatem hasła: Wybierz Grubno, będziesz wielki. Serdecznie zapraszamy.