Konkurs „KOCHAĆ… JAK TO ŁATWO WYŚPIEWAĆ!”


heart-love-romance-6371Konkurs dla solistów, duetów lub zespołów. Należy zaśpiewać dowolny utwór o tematyce miłosnej w wybranym wcześniej języku: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski.

Regulamin konkursu

I. Organizator: Zespół Przedmiotowy Języków Obcych, Zespół Szkół CKP w Grubnie
II. Termin: czwartek, 14.02.2019, podczas konkursu „Alchemia i amory w kuchni”
III. Miejsce: Zespół Szkół CKP Grubno, sala konferencyjna


IV. Cele konkursu:
• podnoszenie kultury muzycznej młodzieży szkolnej
• rozwijanie uzdolnień muzycznych
• popularyzacja muzyki rozrywkowej
• konfrontacja poziomu artystycznego wykonawców oraz umiejętności językowych
• promocja szkoły w środowisku lokalnym
• aktywizacja i integracja społeczności szkolnej
• umożliwienie uczniom wyrażania własnych emocji poprzez śpiew
• oswajanie uczniów ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi
• motywowanie uczniów do nauki języków obcych
V. Warunki i zasady uczestnictwa:
• Uczestnikiem konkursu może być solista lub duet lub zespół/ chór
• Uczestnicy wykonują jeden dowolny utwór o tematyce miłosnej
• Uczestnicy śpiewają w wybranym wcześniej języku (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j.włoski, j. rosyjski)
• Czas trwania utworu, to max. 5 minut
VI. Ocena:
Komisja oceniająca powołana przez organizatorów bierze pod uwagę:
• dobór repertuaru
• czystość brzmienia
• interpretację
• zgodność z tematyką konkursu,
• wrażenia artystyczne,
• wykorzystanie (ewentualne) instrumentów muzycznych,
• poprawność językową
• decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna
VIII. Sprawy organizacyjne:
• Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia i dostarczenia jej do organizatora (nauczyciele języków obcych) do dnia 12 lutego 2019 roku
• organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą
• uczestnicy wraz z kartą zgłoszenia dostarczają do organizatora podkład muzyczny na nośniku podpisanym imieniem i nazwiskiem
• dla uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie organizatorzy przewidują nagrody w postaci dyplomów i upominków
• rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi po zakończeniu konkursu kulinarnego