Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnego


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski, Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 62 500 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

 

  1. Zakład Murarski „SYSTEM”, Kolno 23, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 68 200 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

 

  1. PIOTR BUDOWNICZY, ul. Łąkowa 17, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 64 000 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski,

Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno