wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnego


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 1. Nazwa zadania: wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnego
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zakres zaplanowanych do wykonania w sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnym (korytarzu przy Sali gimnastycznej):
 2. Prace remontowo – budowlane:
  1. zabezpieczenie podłóg i drzwi (papier falisty, folia, taśmy samoprzylepne),
  2. usunięcie luźnych farb i tynków,
  3. zagruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym uni-grunt,
  4. uzupełnienie ubytków naprawa spękań poprzez położenie siatki wzmacniającej,
  5. położenie cienkiej warstwy gładzi (wiadra Atlas Rapid)
  6. pomalowanie ścian i sufitów (farby zmywalne)
  7. lamperia do wysokości 2m w korytarzu
 3. Prace z zakresu instalacji elektrycznej:

Instalacja oświetlenia sali gimnastycznej – zmiana sterowania oświetleniem, które będzie załączane w Tablicy Rozdzielczej umieszczonej przy wejściu na salę przez przełączniki instalacyjne z podziałem na trzy sekcje. Dodatkowo zostaną wymienione przewody zasilania obwodów lamp i podłączone do istniejącej już wymienionej instalacji samych lamp.

 

Instalacja gniazd wtyczkowych – istniejąca instalacja gniazd zostanie w całości wymieniona , gniazda będą instalowane w miejscach zgodnie z wytycznymi Inwestora łącznie 13 szt. Przewód zasilający gniazd YDYp 3×2,5.Montaż i wymiana gniazd wtyczkowych na nowe.

 

Instalacja zasilania i sterowania wentylatorami – przeniesiona z sali gimnastycznej na korytarz umieszczona w szafce podtynkowej wraz z zasilaczem do przekaźnika kamery. Istniejące przewody zasilające wentylatory wykonane w instalacji natynkowej nie będą wymieniane tylko poprawione zostanie mocowanie rurek.

 

Ochrona przeciwporażeniowa – jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie układzie TN-C-S. Ochronie podlegają metalowe obudowy opraw oświetleniowych i bolce gniazd wtyczkowych. W związku z tym układ sieci zostanie zmieniany z TN-C na TN-C-S przez doprowadzenie przewodu uziemiającego o przekroju 10 mm2 do obecnej linii WLZ zasilającą rozdzielnie sali gimnastycznej

 

Rozdzielcza Elektryczna – zostanie wymienia na nową 24 lub 35 polową z zamkiem. Uzbrojona w wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe oraz przełączniki do sterowania oświetlenia . Dodatkowo wyzwalacz do wyłącznika głównego prądu sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi współpracujący z wyłącznikiem P-Poż , który zostanie zamontowany przy wejściu głównym do sali gimnastycznej.

 

Oświetlenie Awaryjne – przy wejściach do Sali gimnastycznej zamocowane zostaną lampy awaryjne LED, po jednej lampie przy każdym wejściu.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2018r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

zapytanie ofertowe 3.12

formularz oferty 3.12

wzór umowy 3.12