Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup art. spożywczych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • ABER sp. z o.o., Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
  1. Cena brutto: 22998,78zł (73,35pkt.)
  2. Termin płatności:30 dni (5pkt.)
  3. Częstotliwość dostaw: 2 (4pkt.)
  4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 2 (2,5pkt.)

Łącznie: 84,85pkt

 

 • ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno
  1. Cena brutto: 22492,40zł (75pkt.)
  2. Termin płatności: 14 dni (2,33pkt.)
  3. Częstotliwość dostaw: 5 (10pkt.)
  4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 0,5 (10pkt.)

Łącznie: 97,33 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno