Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mięs i wędlin

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

  • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:          75%

 

  • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru: 5%

 

  • Wartość procentowa częstotliwości dostaw wyliczana ze wzoru: 10%

 

  • Wartość procentowa czasu wymiany wadliwej dostawy wyliczana ze wzoru: 10%

 

Łącznie: 100%

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.