Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mrożonek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Unifreeze, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno:
  1. 11367,30 zł brutto, tj: 70,14 pkt.
  2. Termin płatności: 30 dni, tj; 11,25 pkt.
  3. Łączna ilość punktów: 81,39
 2. Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno
  1. 9 380,30 zł brutto, tj: 85 pkt.
  2. Termin płatności: 40 dni, tj: 15 pkt.
  3. Łączna ilość punktów: 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno