Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup paliw płynnych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

BP, Raszei 1, 86-200 Chełmno

  1. 19038,50 zł brutto, tj: 85 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. upust 0,08 zł : 10 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): BP, Raszei 1, 86-200 Chełmno