Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup art. eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Druk-punkt, 35-505 Rzeszów, ul. Krynicka 5/5, adres do kor. Ul. Ul. Piwonii 3, 35-604 Rzeszów
  1. 19841,84 zł brutto, tj: 81,33 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 88,33 pkt.
 2. PRYZMAT Bydgoszcz sp. Z o.o., ul. Gdańska 101, 85-022 Bydgoszcz, Sklep w Toruniu, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. 21464,73 zł brutto, tj: 75,18 pkt
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 2,33 pkt
  3. Termin dostawy: 1-2 dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 79,51
 3. W&PK s.c., Kos. Gdyńskich 15a, 86-300 Grudziądz
  1. 22447,50 zł brutto, tj: 71,89 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: 1-2 dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 78,89
 4. Beta 7 sp. Z o.o., ul. Strzelecka 44, 85-309 Bydgoszcz
  1. 22461,03 zł brutto, tj: 71,85 pkt
  2. Termin płatności: 21 dni, tj: 3,5 pkt
  3. Termin dostawy: 1-2 dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 77,35
 5. Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 17930,50 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz