Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 14870,75zł brutto, tj: 80,85 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj:  2,5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 88,35 pkt
 1. P.H.U TUDEN sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń
  1. 17 072,95zł brutto, tj: 70,42 pkt
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 1,17 pkt
  3. Termin dostawy: 2+ : 0 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 71,59 pkt
 1. LOGOS s.c. ul. M.C. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. 13358,78 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 60 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy:1-2 dni : 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): LOGOS s.c. ul. M.C. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń