Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup art. papierniczych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 10441,93 zł brutto, tj: 88,54 pkt
  2. Termin płatności: 60 dni tj. 5 pkt
  3. Termin dostawy – w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 98,54 pkt
 2. Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”, ul. Woda 18, 62-200 Gniezno
  1. 10 272,76 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 60 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy – 1-2 dni : 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz