Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup miału – II


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert): –

 

 • FACTUM sp z o.o., ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz
 1. cena:544,89 zł tj: 78,27 pkt
 2. termin płatności: 60 tj: 1,65 pkt
 3. razem: 79,92 pkt
 • Węglopasz Sp z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do kor. Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. cena: 448,95 zł tj: 95 pkt
  2. termin płatności: 152 tj: 4,18 pkt
  3. razem: pkt
 • TRANSBUD, UL. GDAŃSKA 78A, 84-240 REDA
  1. cena: 448,95 zł tj: 95 pkt
  2. termin płatności: 182 tj: 5 pkt
  3. razem: 100 pkt

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): TRANSBUD, UL. GDAŃSKA 78A, 84-240 REDA