Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup owoców i warzyw


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

Vita, ul. Przemysłowa 2, 86-200 Chełmno

  1. 5695,60 zł brutto, tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 31 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Vita, ul. Przemysłowa 2, 86-200 Chełmno