Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup ziemniaków

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno
  1. zł brutto, 1365,00 tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 2,26 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 5pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 97,26 pkt

2. Vita, ul. Przemysłowa 2, 86-200 Chełmno

 1. zł brutto, 1410,00 tj: 87,13 pkt.
 2. Termin płatności: 31 dni, tj: 5 pkt
 3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 5pkt.
 4. Łączna ilość punktów: 97,13 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 StolnoSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.