Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup pieczywa


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. GS Samopomoc chłopska, ul. Wojska Polskiego 33, 86-100 Świecie

  1. 6500,50 zł brutto, tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

GS Samopomoc chłopska, ul. Wojska Polskiego 33, 86-100 Świecie