„Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele”


1W środę 21 listopada pod opieką pani Joanny Czerwińskiej nasi uczniowie wzięli udział w konferencji  akademickiej dla młodzieży „Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele”. Jej celem było wskazanie na dar wiary w młodych ludziach i stworzenie przestrzeni duchowo-moralnej do dyskusji oraz refleksji nad wiarą, powołaniem chrześcijańskim. Ponadto spotkanie miało inspirować młode pokolenie do życia Ewangelią radości . Na sympozjum pojawili się muzyk Tomasz Kamiński oraz podróżnik Jan Mela.

23