Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


1 W dniach 12-18 listopada 2018 roku został zorganizowany w Polsce jedenasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. W szkołach, w ramach tego Tygodnia, jest realizowany program „OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY”. Realizacja polega na zorganizowaniu spotkania w szkole z przedstawicielem firmy lub instytucji.
W naszej szkole, uczniowie klasy II TŻ i II TH, spotkali się z panią Agnieszką Lorbiecką, która prowadzi restaurację „Chlebem i Solą”. Przedstawiła m.in. procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa, scharakteryzowała czynniki wpływające na sukces i niepowodzenia przedsiębiorstwa, sposoby zatrudnienia pracownika. Klasa II i III TR natomiast spotkała się z panią Julią Wasilkowską, pracownikiem Urzędu Skarbowego w Chełmnie, która przeprowadziła szkolenie na temat podatków. Wyjaśniła kiedy działalność prowadzona przez rolnika jest działalnością gospodarczą i kiedy podlega opodatkowaniu. Poruszono również problematykę form opodatkowania działalności gospodarczej. Małgorzata Kręcicka.

234