Patriotyzm, przywilej czy obowiązek ?


dig9 listopada przedstawiciel naszej szkoły: Marcin Pieńczewski z kl. IV TOR i dziesięcioro uczniów z kl. III THR wzięło udział w debacie oksfordzkiej pod tytułem „Patriotyzm przywilej czy obowiązek ?”. Debatę przygotowała Szkoła Podstawowa nr 4 Chełmna. Wzięły w niej udział wszystkie chełmińskie szkoły podstawowe i średnie, a także zaproszeni eksperci, wśród których byli m.in. pan burmistrz Mariusz Kędzierski, pan wicestarosta Wojciech Bińczyk i pani dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Ewa Gerka. Debata stała na bardzo wysokim poziomie.Prelegenci opowiadali się bądź za patriotyzmem jako przywilejem, bądź też jako obowiązkiem i swoje postawy udowadniali za pomocą racjonalnych argumentów.  Padło wiele słów o patriotyzmie państwowym, lokalnym, ale również europejskim czy nawet światowym. Marcin bronił tezy, że patriotyzm to obowiązek, mówił m.in. że: „Na początku epoki nowożytnej przywileje polityczne, obywatelstwo, a więc pełnię praw posiadała wąska grupa społeczna, którą była szlachta. Nie zawsze te przywileje im dane prowadziły do dobra Rzeczypospolitej  i jej obywateli.  Dzisiaj w dobie demokracji  np. przywilej wyborczy – jeden z atrybutów świadomego obywatelstwa, dostępny kiedyś nielicznym, stał się dobrem nas wszystkich, powszechnym,  przysłowiową rzeczą wspólną. Nie czyni go to jednak czymś mniej ważnym, pospolitym. W moim odczuciu to właśnie dziś przywilej bycia świadomym obywatelem, a więc jak mniemam i patriotą poprzez jego zdemokratyzowanie i powszechną dostępność, zyskał na wartości.  To prawda, że nie możemy zadekretować patriotyzmu i jak każdy przywilej może być on przyjęty, odrzucony lub potraktowany obojętnie. Mamy jednak dziś jedną z najważniejszych dla współczesnego człowieka świata Zachodu możliwości – możliwość wyboru, i warto mądrze i świadomie z niej korzystać, przyjmując, pielęgnując i rozwijając przywilej patriotyzmu”. Debatę okrasiły stojące na bardzo wysokim poziomie występy słowno-muzyczne uczniów SP nr 4. Podsumowując nasze spotkanie pani dyrektor Gerka starała się ukazać słuchaczom, iż dla niej patriotyzm to zarówno przywilej, jak i obowiązek i nie da się tych dwóch postaw rozpatrywać oddzielnie. Na koniec biorący udział w debacie uczniowie i zgromadzona publiczność zagłosowała na jedną z postawionych tez. Wynik był zaskakujący, ponieważ 40 osób opowiedziało się za patriotyzmem jako obowiązkiem, a 40 za patriotyzmem jako przywilejem. Niezależnie od wyniku, debata pokazała, że warto ze sobą rozmawiać, spierać się, próbować przekonać przeciwników, ważne jednak, by robić to w sposób cywilizowany, bez naśladowania polityków…, z jednym wspólnym celem, jakim powinno być dobro nas wszystkich i umiejętność znalezienia dla każdego Polaka miejsca w kraju nad Wisłą.

Piotr Sołtysiak

IMG_20181109_131020IMG_20181109_133756

sdr

IMG_20181109_134604

dig

IMG_20181109_125525