Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup owoców i warzyw


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Vita” sp. c.
    1. zł brutto, 4902,24 tj: 90 pkt.
    2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
    3. Termin dostawy:  2 pkt.
    4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Vita” sp. c.