Wykaz nauczycieli

Nauczyciel bibliotekarz: Krystyna Porożyńska

 

Pedagog: Paulina Śladowska

 

Wychowawcy w internacie:

 

Maria Małecka,

Krystyna Wolak

Aneta Czarnecka-Malicka

 

WYKAZ NAUCZYCIELI I PRZEDMIOTÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przedmiot Imię i Nazwisko nauczyciela
Język polski mgr Maria Małecka
mgr Magdalena Dombrowska-Zegan
mgr Dorota Pstrąg
Język angielski mgr Krzysztof Jaruszewski
mgr Monika Ośmiałowska
mgr Aleksandra Zawada
mgr Anna Przewięźlikowska
Język niemiecki mgr Teresa Świtała
mgr Andżelina Zapałowska
mgr Barbara Golebska-Kopczyńska
mgr Lucyna Rusin
Matematyka mgr Izabela Chylińska
mgr inż. Sławomir Kręcicki
Historia mgr Piotr Sołtysiak
Geografia mgr Ewelina Sowińska
Biologia mgr Małgorzata Grabarz                                     mgr Aleksandra Thiemann
Fizyka mgr Dorota Żulewska
mgr Aneta Czarnecka-Malicka
Chemia mgr Dorota Wozich                                              mgr Tomasz Went
Przedmioty ekonomiczne mgr Małgorzata Kręcicka
Przedmioty rolnicze mgr inż. Maciej Pawłowski
mgr inż. Edward Gadzikowski
mgr inż. Henryk Sobociński
mgr Honorata Kopp-Ostrowska
mgr Michał Mika
Przedmioty z zakresu nauki
o żywieniu człowieka
mgr inż. Grażyna Dombek
mgr inż. Aleksandra Hanisz
mgr inż. Edyta Chrapińska
mgr inż. Sylwia Drążkowska-Murak
mgr Michał Mika
Przedmioty z zakresu nauki
o architekturze krajobrazu
mgr inż. Sylwia Drążkowska-Murak
mgr inż. Marta Przybylska
Przedmioty z zakresu nauki
o hotelarstwie
mgr Ewa Sienkiewicz
mgr Andrzej Wojciechowski
mgr Emilia Majchrzak
 Wiedza o społeczeństwie  mgr Piotr Sołtysiak                                              mgr Ewelina Sowińska
Wiedza o kulturze mgr Maria Małecka
Wychowanie fizyczne mgr Jan Kensik
mgr Robert Zegan
mgr Dorota Feluś                                                 mgr Magdalena Dombrowska-Zegan
mgr Hanna Gołębiewska

 

Informatyka mgr Dorota Wozich                                              mgr Tomasz Sitek
Zajęcia praktycznej nauki
zawodu
mgr inż. Edward Gadzikowski
mgr inż. Henryk Sobociński
mgr Michał Mika
Religia ks. mgr Dariusz Żebrowski                                  mgr Joanna Czerwińska
Przedmioty zawodowe – technik mechatronik mgr Tomasz Sitek
mgr Wojciech Bernaciak
mgr Mariusz Kellas
Przedmioty zawodowe – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Ewelina Sowińska

Zapisz

ZapiszSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.