Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na wynajem kombajnu wraz z instruktorem


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Firma Handlowo-Usługowa „ALES TECH” Adam Prządka, Stolno 1, 86-212 Stolno:
    1. Cena: 110 zł
  2. Szkoła Jazdy „Plus”, Kozłowscy, ul. Czereśniowa 7, 86-200 Chełmno:
    1. Cena: 99 zł

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Szkoła Jazdy „Plus”, Kozłowscy, ul. Czereśniowa 7, 86-200 Chełmno21