wynajem kombajnu wraz z instruktorem


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

  1. Nazwa zadania: wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

  1. Kombajn zbożowy z hydrostatycznym układem napędowym z co najmniej częściowym sterowaniem elektrohydraulicznym zespołów i czujnikiem strat ziarna,
  2. Instruktora do przeprowadzenia szkolenia,
  3. Przeszkolenie 20 osób z nauki jazdy kombajnem zbożowym po 4 godz./osobę
  4. Realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

  1. Termin realizacji zamówienia :

Od 01.06.2018– 22.06.2018 – 20 osób x 4 godz. = 80 godz.

Łącznie: 80 godz.

 

załącznik nr 1

załącznik nr załącznik nr 3