wyniki postępowania na wykonanie remontu toalety męskiej wraz z białym montażem oraz biały montaż w toalecie damskiej


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski, Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 15 900 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

– gwarancja:  36 m-ce

 

  1. Firma Remontowo-Budowlana „KONSTRUKTOR”, Janusz Bednarz, ul. 22 Stycznia  28/7, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 18 250 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

– gwarancja: 36 m-ce

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski,

Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno