ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ – POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM


Żonkil19 IV 1943 r. POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM – ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

19 kwietnia przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, zorganizowanego przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Na wkraczających do getta Niemców posypały się strzały i spadły butelki z benzyną, kilkuset powstańców podjęło nierówną walkę z okupantem.

Uczynili to jednak nie po to, by wygrać, bo wygrać po prostu nie mogli, ale po to, by zamanifestować wolę życia i dokonać wyboru drogi własnej śmierci. Jak mawiał Marek Edelman, jeden z dowódców powstania, inaczej umiera się z bronią w ręku, a inaczej na kolanach. Żydzi, którzy w kwietniu 1943 r. podjęli walkę z Niemcami, byli obywatelami państwa polskiego, a walcząc w getcie wywiesili dwie flagi- żydowską i polską. Warto o tym pamiętać szczególnie dzisiaj, gdy nasze wzajemne stosunki są mocno napięte. 19 kwietnia w wielu miejscach w Polsce wolontariusze Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin wręczają przechodniom żonkile. Kwiat ten jest symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Marek Edelman składał takie kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie w Warszawie w rocznicę wybuchu powstania. Rozwinięty żonkil przypomina gwiazdę Dawida, symbol ówczesnej stygmatyzacji Żydów, jaki rozkazali nosić im Niemcy. Nam współczesnym ma zaś przypominać, że jakakolwiek forma napiętnowania drugiego człowieka może być początkiem zła i prowadzić do fatalnych następstw.

Piotr Sołtysiak