Wykład pracownika IPN-u w GrubnieDSC_0607W poniedziałek gościliśmy w naszej szkole na kole historycznym pracownika IPN-u z Bydgoszczy pana Mirosława Sprengera, który poprowadził wykład i pokazał prezentację dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego (PPP).

Wykład był uzupełnieniem wystawy IPN-u o tym samym tytule, która była w naszej szkole w styczniu. W  wykładzie historyk ukazał dzieje PPP od momentu powstania we wrześniu 1939 roku, aż po rozwiązanie AK w styczniu 1945 r. i testament Polski Walczącej. Zwrócił również szczególnie uwagę słuchaczy na działalność Pomorskiego Okręgu AK, który działał w skrajnie trudnych warunkach, operując wszak na ziemiach wcielonych na początku wojny do III Rzeszy. Podkreślił także znaczenie działalności Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” założonej przez ppłk. rez. księdza J. Wryczę. Pan Sprenger zaznaczył, że na Pomorzu szczególnie silnie działały struktury wywiadu AK. Wykład zgromadził bardzo liczną grupę uczniów i był zorganizowany przez panią Annę Pikulską – Brembor i Piotra Sołtysiaka.

Piotr Sołtysiak

DSC_0612 DSC_0600 DSC_0601 DSC_0611