Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup owoców i warzyw


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Sparta, Woj. Polskiego 72, 86-100 Świecie
    1. 5440,50 zł brutto, tj: 90 pkt.
    2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
    3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 2 pkt.
    4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Sparta, Woj. Polskiego 72, 86-100 Świecie