szkolenie pt: „kuchnia śródziemnomorska”


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: szkolenie pt: „kuchnia śródziemnomorska” w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

  • ZAGADNIENIA UJĘTE PODCZAS SZKOLENIA:

 

– charakterystyka kuchni śródziemnomorskiej,

– zastosowanie warzyw i owoców,

– zastosowanie makaronów oraz produktów mącznych,

– zastosowanie mięs w kuchni śródziemnomorskiej,

– zastosowanie nabiału,

– techniki krojenia warzyw,

– metody obróbki, wysmażania i pieczenia ryb oraz mięs,

– kuchnia śródziemnomorska w praktyce.

Uczniowie po zajęciach praktycznych powinni umieć:

– przyrządzić potrawy tj: ratatouille, tzatzyki, zupę rybną, manti z farszem z wołowiny, krem kataloński, kurczak z ziołami po marokańsku itp.

  • Grupa szkoleniowa liczy max. 20 osób w wieku szkolnym (16-20 lat)
  • Szkolenie podzielone będzie na dwie części, które łącznie obejmować będą 12 godzin:
    • część pierwsza: 6 godzin w siedzibie Zamawiającego
    • część druga: 6 godzin w siedzibie Wykonawcy (w kuchni szkoleniowej wyposażnowej w profesionalny sprzęt)
  • Firma prowadząca szkolenie (Wykonawca) zapewnia wszystkie niezbędne produkty i surowce oraz sprzęt niezbędny do realizacji kursu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji swój zestaw produktów i surowców oraz sprzętu.
  • Cena szkolenia powinna obejmować: wynagrodzenie szkolącego, surowce i produkty, wynajem sali, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.

Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2017r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)