WYSTAWA IPN PT. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE


DSC_0157 Od piątku  można  w naszej szkole obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polskie Państwo Podziemne”. Wystawa opowiada o stworzonej 27 września 1939 r., jeszcze w obleganej przez Niemców Warszawie, konspiracyjnej strukturze oporu wobec niemieckiego, a w praktyce również sowieckiego najeźdźcy. W okrążonej stolicy powstał zalążek konspiracyjnego wojska pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski, a potem również jego kolejne emanacje: Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa.

Obok podziemnej armii działały także zakonspirowane partie polityczne, a także  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej, kierujący pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego (PPP). Poszczególne dwustronne plansze podkreślają wkład Polski i Polaków w dzieło walki i zwycięstwa podczas II wojny światowej nad niemieckim nazizmem.  Można tam obejrzeć m.in. plansze o  tajnym nauczania, sądach  specjalnych  ścigających kolaborantów, pracy Rady Pomocy Żydom – „Żegoty” w dziele ratowania Żydów w czasie Holokaustu. Jedna z plansz poświęcona jest cichociemnym – skoczkom spadochronowym zrzucanym na spadochronach z Anglii do Polski, którzy w liczbie 316 stanowili elitę Polski Podziemnej. Kolejne plansze pokazują akcję „Burza”, czyli plan ogólnonarodowego powstania na Kresach w 1944 r. skierowanego militarnie przeciwko Niemcom, a politycznie mającego podkreślić polskość wschodnich terenów naszego kraju wobec wkraczających wojsk Stalina. Jest też plansza ukazująca walki podczas powstania warszawskiego. Ostatnia z plansz ukazuje zmagania żołnierzy wyklętych o wolną i suwerenną Polskę, tym razem z nowym komunistycznym zniewoleniem. Na poszczególnych planszach wystawy można również obejrzeć ważne dla funkcjonowania PPP postaci m.in. mjr. Hieronima Dekutowskiego, por. Jana Piwnika, generałów Leopolda Okulickiego i Emila Fieldorfa, a także działaczy politycznych Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka, czy Irenę Sedlerową, działaczkę „Żegoty”, która razem ze współpracownikami uratowała około 2500 tys.  żydowskich dzieci . Wraz z prezentacją wystawy odbędzie się też po feriach wykład pracownika Delegatury IPN  w Bydgoszczy dotyczący funkcjonowania PPP.

Piotr Sołtysiak

DSC_0139 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0153 DSC_0154  DSC_0160 DSC_0163