szkolenie pt: „kurs baristyczny”


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 1. Nazwa zadania: szkolenie pt: „Kurs Baristyczny” w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Szkolenie obejmujące najnowsze trendy baristyczne:
  – obsługa sprzętu baristycznego: profesjonalny ekspres ciśnieniowy ( kolbowy ), młynek do mielenia, dzbanki i tampery tampery
  – czyszczenie konserwacja sprzętu

– egzamin praktyczny i teoretyczny

– wręczenie certyfikatów w języku polskim i angielskim

 • Szkolenie prowadzone na bazie produktów wysokiej jakości na podstawie których zostaną zrobione m.in.:
 • espresso,
 • latte macchiato,
 • cappuccino,
 • americano,
 • espresso macchiato,
 • espresso con panna,
 • mocha,
 • irish coffee,
 • frappe,
 • kawa mrożona
 • Alternatywne sposoby przygotowania kawy np. Chemex

 

 • Grupa szkoleniowa liczy 20 osób w wieku szkolnym (16-20 lat)
 • Szkolenie podzielone będzie na dwa dni, które łącznie obejmować będą 20 godzin:
 • W programie przewidziane:
  • Historia kawy
  • Użytkowe gatunki kawy
  • Uprawa kawy
  • Metody zbierania kawy
  • Obróbka ziaren
  • Zasada 4M
  • Cechy idealnego espresso
  • Techniki przygotowania i parzenia kawy
  • Spienianie mleka
  • 20 godziny z czego 90% to zajęcia praktyczne
 • Firma prowadząca szkolenie (Wykonawca) zapewnia wszystkie niezbędne produkty i surowce oraz sprzęt niezbędny do realizacji kursu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji swój zestaw produktów i surowców oraz sprzętu.
 • Cena szkolenia powinna obejmować: wynagrodzenie szkolącego, surowce i produkty, wynajem sali, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.
 • Do dyspozycji firmy szkoleniowej będzie sala konferencyjna wyposażona w tablicę multimedialną oraz pracowania technologii żywienia.
 • Całe szkolenie odbywa się w siedzibie zamawiającego

Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2018r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat) lub na adres e-mail any2309@vp.pl   

 

formularz oferty

wzór umowy

zapytanie ofertowe