szkolenie pt: „Nowe trendy w cukiernictwie I stopnia”


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: szkolenie pt: „Nowe trendy w cukiernictwie I stopnia”

Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2018r. godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 • Szkolenie obejmujące najnowsze trendy w cukiernictwie:
  -światowa rewolucja w przemyśle mleczarskim -śmietana QimiQ
  -entrements -miniaturowe desery
 • Szkolenie prowadzone na bazie produktów QimiQ na podstawie których zostaną zrobione m.in.:
 • musy czekoladowe
 • musy owocowe
 • kremy czekoladowe
 • kremy owocowe
 • parfait
 • pianki pikantne
 • pianki wytrawne
 • pianki czekoladowe
 • pianki warzywne
 • pianki owocowe
 • Grupa szkoleniowa liczy 17 osób w wieku szkolnym (16-20 lat)
 • Szkolenie podzielone będzie na dwie części, które łącznie obejmować będą 12 godzin:
  • część pierwsza: 6 godzin w siedzibie Zamawiającego
  • część druga: 6 godzin w siedzibie Wykonawcy (w kuchni szkoleniowej wyposażnowej w profesionalny sprzęt)
 • Firma prowadząca szkolenie (Wykonawca) zapewnia wszystkie niezbędne produkty i surowce oraz sprzęt niezbędny do realizacji kursu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji swój zestaw produktów i surowców oraz sprzętu.
 • Cena szkolenia powinna obejmować: wynagrodzenie szkolącego, surowce i produkty, wynajem sali, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.

zapytanie ofertowe

formularz oferty

wzór umowy