Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego na I piętrze budynku oraz dwóch łazienek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski, Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 40 000 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

– gwarancja:  36 m-ce

 

  1. Zakład Budowlano-Handlowy STECKIEWICZ, Osiek N Wisłą, ul. Krucza 7

– cena brutto: 78 541,38 zł (robocizna + sprzęt: 40 526,04 zł, materiał: 38015,34zł)

– termin  wykonania – termin wykonania wydłużony do 4 tyg.

– gwarancja: 36 m-ce

 

  1. Firma Usługowa BUDMAR, ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupiec

– cena brutto: 147 600,00 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

– gwarancja: 36 m-ce

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski,

Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno