Doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej


Powiat Chełmiński zawarł umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dotacja w wysokości 26. 800 zł została udzielona w oparciu o specustawę z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z umową szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński, w tym także Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego  w Grubnie, otrzymały dofinansowanie w kwocie po 6. 700 zł na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe środki zostały przeznaczone na doposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej między innymi w nowy sprzęt diagnostyczny oraz przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa, otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.