Szlachetna Paczka – dziękujemy.


szlachetna paczkaUczniowie naszej szkoły mają wielkie dobre serca, o czym świadczy udział w akcji Szlachetna Paczka. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękują wszystkim, którzy się przyczynili do przygotowania paczki dla potrzebującej rodziny. Wykazaliście się ogromną empatią i umiejętnością dzielenia się. Dziękujemy również nauczycielom, którzy wsparli akcję finansowo. Za zebrane pieniądze kupiliśmy łóżko dla „naszej” rodziny. Następna akcja już za rok, ale pamiętajcie, że pomagać można przez całe życie. D.P.